Welkom!

 

Methodeonderwijs Dalton 'De Kleine Ontdekker' is een goede keuze als u vindt dat:

- uw kind ZELFSTANDIGHEID ontwikkelt en leert SAMENWERKEN, VERANTWOORDELIJKHEID draagt en leert REFLECTEREN

- het team EFFECTIEF werkt met uw kind en BORGING (een doorgaande lijn) biedt.

 

"Dalton-kinderen" zullen in het secundair onderwijs veel profijt ondervinden van hun extra leerwinst en geleerde vaardigheden.

 

Onze school biedt meer!

- naast oudercontact ook kindercontact 

- Frans vanaf de 3de kleuterklas 

- dag-, week- en maandplanningen maken 

- werken aan talenten via meervoudige intelligentie 

- leren is redeneren, uitproberen, reflecteren, aanpassen

- (sterke) leerlingen krijgen bijkomende (keuze)activiteiten

- voor- en naschoolse opvang

- slechts 21 plaatsen per geboortejaar

- ouderparticipatie 

 

 In de kijker

 Programma ONTDEKKINGSDAG 27-08-16:

- 11u: officiële inhuldiging van de vernieuwde grote klassen waarin de Daltonwerking goed kan georganiseerd worden

vrijblijvend een Daltonles volgen13u: 2e KK (zonnetjes), 3e en 4e lj (prettige eekhoorntjes en egeltjes) / 14u: 3e KK (bloemetjes), 5e en 6e lj (lieveheersbeestjes en wijze uilen) / 15u: 1e KK (vlindertjes), 1e en 2e lj (mieren en dolfijnen)

- 11u - 16u: inschrijvingen + ouderpraatcafé

ZIE FACEBOOK VOOR SFEERBEELDEN!