Welkom!

 

Methodeonderwijs Dalton 'De Kleine Ontdekker' is een goede keuze als u vindt dat:

- uw kind ZELFSTANDIGHEID ontwikkelt en leert SAMENWERKEN, VERANTWOORDELIJKHEID draagt en leert REFLECTEREN

- het team EFFECTIEF werkt met uw kind en BORGING (een doorgaande lijn) biedt.

 

"Dalton-kinderen" zullen in het secundair onderwijs veel profijt ondervinden van hun extra leerwinst en geleerde vaardigheden.

 

Onze school biedt meer!

- naast oudercontact ook kindercontact 

- Frans vanaf de 3de kleuterklas 

- dag-, week- en maandplanningen maken 

- werken aan talenten via meervoudige intelligentie 

- leren is redeneren, uitproberen, reflecteren, aanpassen

- (sterke) leerlingen krijgen bijkomende (keuze)activiteiten

- voor- en naschoolse opvang

- slechts 21 plaatsen per geboortejaar

- ouderparticipatie 

 

 In de kijker

 

Ouderavond op 1december!

Sinterklaas en zijn Pieten komen ons op 2 december een bezoekje brengen!    

Sam de verkeersslang: winteractie! Elke week kiest de juf of meester 1 controledag per week uit om te kijken wie in deze donkere dagen zeker zijn fluovestje aan heeft.  AAN = STICKER PLAKKEN! Wie verzamelt er 10 stickers?? Proficiat!