Welkom!

 

Methodeonderwijs Dalton 'De Kleine Ontdekker' is een goede keuze als u vindt dat:

- uw kind ZELFSTANDIGHEID ontwikkelt en leert SAMENWERKEN, VERANTWOORDELIJKHEID draagt en leert REFLECTEREN

- het team EFFECTIEF werkt met uw kind en BORGING (een doorgaande lijn) biedt.

 

"Dalton-kinderen" zullen in het secundair onderwijs veel profijt ondervinden van hun extra leerwinst en geleerde vaardigheden.

 

Onze school biedt meer!

- naast oudercontact ook kindercontact 

- Frans vanaf de 3de kleuterklas 

- dag-, week- en maandplanningen maken 

- werken aan talenten via meervoudige intelligentie 

- leren is redeneren, uitproberen, reflecteren, aanpassen

- (sterke) leerlingen krijgen bijkomende (keuze)activiteiten

- voor- en naschoolse opvang

- slechts 21 plaatsen per geboortejaar

- ouderparticipatie 

 

 In de kijker

Onze werkgroep Halloween doet een oproep!  IEDEREEN die als figurant wil optreden tijdens onze Halloweentocht van 29 oktober, mag zich aanmelden op onze school! 

In onze kleuterblok leren we over gezonde voeding.  Maandag 26-09 houden we een gezond ontbijt en op donderdag 29-09 koken we allerlei gezonde dingen op onze kookdag.  Ouders die hieraan willen meehelpen mogen zich altijd melden bij onze kleuterjuffen.