Welkom!

Methodeonderwijs Dalton 'De Kleine Ontdekker' is een goede keuze als u vindt dat:

- uw kind ZELFSTANDIGHEID ontwikkelt en leert SAMENWERKEN, VERANTWOORDELIJKHEID draagt en leert REFLECTEREN
- het team EFFECTIEF werkt met uw kind en BORGING (een doorgaande lijn) biedt.

"Dalton-kinderen" zullen in het secundair onderwijs veel profijt ondervinden van hun extra leerwinst en geleerde vaardigheden.

Onze school biedt meer!

- naast oudercontact ook kindercontact
- Frans vanaf de 3de kleuterklas
- dag-, week- en maandplanningen maken
- werken aan talenten via meervoudige intelligentie
- leren is redeneren, uitproberen, reflecteren, aanpassen
- (sterke) leerlingen krijgen bijkomende (keuze)activiteiten
- voor- en naschoolse opvang
- slechts 21 plaatsen per geboortejaar
- ouderparticipatie 

In de kijker

Om u over onze toekomstplannen in te lichten nodigen wij u graag uit op een informatieavond. Deze zal plaatsvinden op woensdag 26/4/2017 om 19.00u in de refter van onze school.

Wij hopen u op deze avond te mogen ontmoeten. 


Onze website is vernieuwd.  De klasblogs moeten terug opnieuw ingevuld/aangevuld worden.  Dit proberen we zo snel mogelijk in orde te brengen.